Privacyverklaring van Unger Germany GmbH

Privacyverklaring van Unger Germany GmbH

overeenkomstig art. 13 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en § 32 van de BDSG (Duitse wet op de gegevensbescherming) 2018

Hartelijk dank voor uw interesse in onze website. De bescherming van uw privacy is voor ons heel belangrijk. Hieronder informeren wij u uitgebreid hoe wij met uw gegevens omgaan.

Privacybescherming is een kwestie van vertrouwen en uw vertrouwen is belangrijk voor ons. Daarom leven wij bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens uiterst zorgvuldig de wettelijke bepalingen na.

Met deze privacyverklaring informeren wij u hoeveel persoonsgegevens en andere informatie wij verzamelen, opslaan, verwerken en analyseren. Ook wordt hier uitgelegd hoe wij ermee omgaan.

Dat geldt voor onze websites:

- www.ungerglobal.com
- www.my-unger.com
- www.ungerglobal.com/clean-magazine/en

Wilt u het heel precies weten?

In het eerste deel van onze privacyverklaring hebben wij geprobeerd om alles begrijpelijk en eenvoudig uit te leggen, zodat u zo snel mogelijk een overzicht krijgt.

In het tweede deel vindt u een uitgebreide toelichting op kwesties omtrent de gegevensbescherming. Wanneer u toch nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met onze toezichthouder voor gegevensbescherming die u graag verder helpt.

1. Privacyverklaring (korte versie)

Wie is verantwoordelijk en wie is bij Unger Germany GmbH belast met privacybescherming?

Verantwoordelijke zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming is:

- Firma: Unger Germany GmbH
- Directeur: Mark. D. Unger, Jan D. Unger
- Adres: Piepersberg 44, 42653 Solingen
- E-mail: ungereurope@ungerglobal.com
- Telefoon: 0212 / 22 07 - 0

Contactgegevens van de toezichthouder voor gegevensbescherming zoals bedoeld in de AVG:

SICDATA - Unternehmensberatung
Tobias Erdmann
Schlachthofstraße 23a
42651 Solingen
Telefon: 0049 (0) 212 659 85 - 0
E-Mail: erdmann@sicdata.de

Voor alle vragen en suggesties omtrent privacybescherming kunt u te allen tijde contact opnemen met onze toezichthouder voor gegevensbescherming.

Hoeveel gegevens van mij worden verwerkt en met welk doel?

U kunt onze site bezoeken, zonder actief persoonlijke informatie af te geven. Wij verzamelen uw persoonsgegevens wanneer u die ons in het kader van een bestelling bij het openen van een klantenaccount of bij de registratie voor de nieuwsbrief vrijwillig doorgeeft. Wij slaan uw gegevens op voor de afhandeling van uw bestellingen, voor eventuele garantieclaims en voor reclamedoeleinden.

Uw bestelling slaan wij intern op. Dat houdt bijvoorbeeld in naam, voornaam, factuuradres, verzendadres, telefoonnummer, accountgegevens en e-mail. Deze gegevens, die noodzakelijk zijn voor het afhandelen van de transactie, worden opgeslagen en in het kader van de afhandeling van de bestelling evt. doorgegeven aan bedrijven die aan ons - of onze diensten - zijn verbonden, partners die voor ons werken als opdrachtverwerker zoals bedoeld in de BDSG.

Uiteraard worden alle persoonsgegevens zeer vertrouwelijk behandeld en wordt strikt rekening gehouden met het beschermen van uw belangen overeenkomstig de wettelijke richtlijnen.

Het doorgeven van uw persoonsgegevens gebeurt uitsluitend overeenkomstig art. 6 paragraaf 1 letter b AVG aan dienstverleners (opdrachtverwerkers) die door ons in het kader van de uitvoering van de opdracht worden ingezet (bijv. transportbedrijven of banken).

Hoe lang worden mijn gegevens opgeslagen?

Gegevens die wij van u hebben verzameld, slaan wij op zolang de zakelijke relatie bestaat met inachtneming van bestaande bewaartermijnen.

Wissen van de gebruikersaccounts

Unger Germany GmbH behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen uw gebruikersaccount en uw gegevens onherroepelijk te wissen.

Welke rechten heb ik?

U heeft het recht om inzage te vragen in uw persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen. Wanneer uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, corrigeren of wissen wij ze desgewenst. U heeft de mogelijkheid om een schriftelijke samenvatting op te vragen van uw persoonsgegevens die wij hebben opgeslagen. Dit document kunt u schriftelijk opvragen bij Unger Germany GmbH. U heeft bovendien te allen tijde het recht om uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden (bijv. voor het versturen van catalogi, nieuwsbrieven of aanbiedingen) in te trekken. Stuur daarvoor een verzoek per post naar Unger Germany GmbH, Marketing, Piepersberg 44, 42653 Solingen, Duitsland of per e-mail naar: mailing@unger-europe.com

Daarnaast heeft u het recht om bezwaar aan te tekenen bij een toezichthoudende instantie. De adressen kunt u vinden op de website van de Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BFDI): https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

E-mailreclame, nieuwsbrief en marktonderzoek

Wanneer u zich apart heeft aangemeld voor de nieuwsbrief of via andere registratieformulieren wordt uw e-mailadres gebruikt voor eigen reclamedoeleinden, marktonderzoek, optimalisatie van het ontwerp en het vermarkten van producten en diensten tot u zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrief of schriftelijk heeft afgemeld bij Unger Germany GmbH, Marketing Piepersberg 44, 42653 Solingen, Duitsland. Afmelden is te allen tijde mogelijk, zonder dat hieraan voor u andere kosten zijn verbonden dan de basiskosten van uw aanbieder voor de verzending.

Contactformulier

Als u via het contactformulier contact opneemt met Unger Germany GmbH worden uw persoonsgegevens SSL-versleuteld aan ons doorgegeven en automatisch opgeslagen voor bewerking of het opnemen van contact. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Bestelling nieuwsbrief

Als u onze nieuwsbrief wilt bestellen, hebben wij naast uw e-mailadres ook de bevestiging resp. toestemming nodig dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Deze gegevens worden alleen verzameld om u de nieuwsbrief toe te kunnen sturen en zodat wij de desbetreffende toestemming kunnen documenteren. Er wordt niets aan derden doorgegeven.

U heeft het recht uw toestemming te allen tijde te herroepen. Hiervoor hoeft u slechts een informele e-mail te sturen naar Unger Germany GmbH via ungereurope@ungerglobal.com. U kunt zich ook weer afmelden voor de nieuwsbrief door op de link klikken die in de nieuwsbrief staat.

De herroeping geldt vanaf het moment dat Unger Germany GmbH haar heeft ontvangen, tot dat tijdstip is de verleende toestemming nog geldig. Wanneer u protest aantekent of u afmeldt voor de nieuwsbrief zullen wij uw persoonsgegevens niet verder verwerken en ze onmiddellijk wissen.

Gebruik van cookies

Op onze website maken wij gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer en die bepaalde instellingen en gegevens opslaan voor de uitwisseling met ons systeem via uw browser. Dit helpt ons om de website voor u vorm te geven en het gebruik voor u te vereenvoudigen door bijvoorbeeld bepaalde gegevens van u zo op te slaan dat u die niet steeds hoeft te herhalen. Uw browser kan zo worden ingesteld dat het gebruik van cookies wordt beperkt. Dit kan ervoor zorgen dat onze website voor u niet meer of alleen nog maar beperkt werkt. Cookies kunnen daar ook worden verwijderd.

Wij maken gebruik van:

session cookies

Session cookies worden weer gewist als uw browser wordt afgesloten.

Lange termijn cookies

Wij maken gebruik van cookies die op uw harde schijf blijven staan. De vervaldag is voor uw gemak ingesteld op een datum in de toekomst. Bij een volgend bezoek wordt dan automatisch herkend dat u al eerder bij ons was en aan welke gegevens en instellingen u de voorkeur geeft (zgn. lange termijn cookies).

Gegevensveiligheid

Wij beveiligen onze website en andere systemen door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of gebruik van uw gegevens door onbevoegden. Uw toegangsinformatie dient u altijd geheim te houden en het browserveld te sluiten als u de communicatie met ons heeft beëindigd, in het bijzonder als u de computer samen met anderen gebruikt.

Uw gegevens worden nooit door ons voor reclamedoeleinden buiten Unger Germany GmbH aan derden doorgegeven, verkocht of met hen uitgewisseld. Het doorgeven van gegevens aan derden, bijv. aan leveranciers voor het afhandelen van de verzending dient louter en alleen voor het uitvoeren van onze verplichtingen jegens u.

Hoe beschermen wij uw gegevens?

Wij hebben technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen getroffen die uw gegevens beschermen tegen verlies, manipulatie of onbevoegde toegang van derden. Wij passen onze veiligheidsmaatregelen regelmatig aan de technische ontwikkelingen aan. Voor uw veiligheid versleutelen wij uw gegevens met de SSL-methode (Secure Sockets Layer).

Analyse tools voor onze statistieken

Google Analytics (EU-US Privacy Shield gecertificeerd)

Deze website gebruikt Google Analytics, een dienst voor webanalyse van Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt zog. „Cookies“, tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookies verzamelde informatie omtrent uw gebruik van deze website wordt normaliter aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. In het geval van IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen van de Europese Economische Ruimte echter eerst door Google ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres eerst naar een server van Google in de VS verzonden en daar vervolgens ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en andere met het gebruik van de website en van het internet samenhangende diensten te verschaffen aan de beheerder van de website. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt verstuurd, wordt niet gekoppeld aan andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door dit in te stellen in uw browser. Wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken. U kunt daarnaast het verzenden van de door de cookies verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (waaronder uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de beschikbare plug-in voor uw browser te downloaden en te installeren. Nadere informatie kunt u lezen in de privacyverklaring van Google die u hier kunt vinden: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Overheat

Deze website gebruikt overheat.de, een tool voor webanalyse van de firma »overheat UG (beperkte aansprakelijkheid)« gevestigd in Haus Alsbach 2, 51766 Engelskirchen, Duitsland. Door deze dienst worden interacties van toevallig gekozen, afzonderlijke bezoekers met de website anoniem geregistreerd. Zo ontstaat een protocol van bijv. muisbewegingen en muisklikken om op die manier verbeteringsmogelijkheden voor de website te achterhalen. Daarnaast wordt informatie over het besturingssysteem, de browser, over inkomende en uitgaande verwijzingen (links), geografische herkomst evenals resolutie en type apparaat geëvalueerd voor statistische doeleinden. Deze informatie is niet persoonsgebonden en wordt door overheat.de niet doorgegeven aan derden. Als u geen registratie wenst, kunt u die op alle internetsites die gebruikmaken van overheat deactiveren door het plaatsen van Do Not Track headers in uw browser. Informatie hierover kunt u vinden op de volgende site: http://overheat.de/opt-out.html

Het maken van gepseudonimiseerde gebruikersprofielen voor webanalyse

Op deze website worden gegevens verzameld en opgeslagen, waarmee anonieme, niet persoonsgebonden gebruikersprofielen worden gemaakt. Deze gebruikersprofielen dienen voor de analyse van het gedrag van bezoekers en worden gebruikt voor de verbetering en optimalisatie van de vormgeving van onze website. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Dit zijn kleine tekstbestanden die lokaal op de computer van de bezoeker van de site worden opgeslagen en hernieuwd bezoek van onze website kunnen herkennen. De gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden zonder dat de betrokkene apart en uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven niet met de persoonsgegevens via de computer van het pseudoniem gemaakt. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het in de toekomst verzamelen en opslaan van gegevens voor webanalyse door contact met ons op te nemen via de onder aangegeven accountgegevens. Profilering zoals bedoeld in art. 4 van de AVG voeren wij niet uit met uw gegevens.

Externe elementen op onze internetsites

 

Google Maps

Op sommige pagina‘s van onze website hebben wij een API (application programming interface) van Google Maps geïntegreerd om u te helpen met het lokaliseren van onze vestigingen in Solingen, het Verenigd Koninkrijk of Bridgeport VS. Daarbij worden gegevens van uw computer aan Google doorgegeven. Omdat Google EU-US Privacy Shield gecertificeerd is, vindt de gegevensoverdracht in de VS plaats op basis van een adequaatheidsbesluit overeenkomstig art. 45 van de AVG. Nadere informatie kunt u lezen in de privacyverklaring van Google die u hier kunt vinden: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Googleadservices

Deze website maakt gebruik van „Googleadservices pagead aclk“. Het gaat hier om een trackingdienst van Google die enerzijds informatie verzamelt welke advertenties u aanklikt en anderzijds onze site beschermt tegen klikfraude. Omdat Google EU-US Privacy Shield gecertificeerd is, vindt de gegevensoverdracht in de VS plaats op basis van een adequaatheidsbesluit overeenkomstig art. 45 van de AVG. Nadere informatie kunt u lezen in de privacyverklaring van Google die u hier kunt vinden: https://policies.google.com/privacy?hl=de

YouTube

Deze website gebruikt zogenaamde social plugins („plug-ins“) van het videoportal YouTube dat wordt beheerd door YouTube LLC. De plug-ins zijn aangegeven met een logo van YouTube.

Als u een pagina van onze website opent die zo‘n plug-in bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de server van YouTube. De inhoud van de plug-ins wordt door YouTube direct aan uw browser doorgegeven en in de website geïntegreerd.

Door het integreren van de plug-in ontvangt YouTube de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft geopend, ook als u geen YouTube-kanaal heeft of zelfs niet bent ingelogd bij YouTube. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser direct aan een server van YouTube in de VS doorgegeven en daar opgeslagen.

Wanneer u bij YouTube bent ingelogd, kan YouTube het bezoek van onze website direct aan uw YouTube-kanaal koppelen. Als u met de plug-ins interageert, bijvoorbeeld op „Vind ik leuk“ klikt of een commentaar plaatst, wordt de betreffende informatie ook direct naar een server van YouTube verzonden en daar opgeslagen. De informatie wordt bovendien op YouTube geplaatst en getoond aan uw YouTube-vrienden.

YouTube kan deze informatie gebruiken voor reclame, marktonderzoek en voor optimalisatie van de vormgeving van de YouTube-sites. Hiervoor worden door YouTube gebruikers-, interesse- en relatieprofielen gemaakt, bijv. om uw gebruik van onze website te analyseren wat betreft de geïntegreerde advertenties op YouTube, om andere gebruikers van YouTube te informeren over uw activiteiten op onze website en om meer diensten aan te bieden die met het gebruik van YouTube in verband staan.

Indien u niet wilt dat YouTube de via onze website verzamelde gegevens aan uw YouTube-account koppelt, moet u uitloggen bij YouTube voordat u onze website bezoekt.

Doel en omvang van de gegevensverzameling, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door YouTube en uw rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privésfeer vindt u in de privacyverklaring van YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

LiveChat

Wij hebben op onze pagina‘s een LiveChat plug-in geïntegreerd die wordt verstrekt door de firma LiveChat Inc, One International Place, Suite 1400, Boston, MA 02110-2619, USA. Als u op deze wijze met ons in contact wilt komen, is het noodzakelijk dat u zich aanmeldt in de chat. De gegevens die daarbij worden gevraagd, zoals naam en e-mailadres, worden doorgegeven aan livechatinc.com die voor ons optreden als opdrachtverwerker. Omdat LiveChat EU-US Privacy Shield gecertificeerd is, vindt de gegevensoverdracht in de VS plaats op basis van een adequaatheidsbesluit overeenkomstig art. 45 van de AVG. Nadere informatie kunt u lezen in de privacyverklaring van LiveChat die u hier kunt vinden: https://www.livechatinc.com/privacy-policy. De naleving van de AVG door LiveChat kunt u lezen op: https://www.livechatinc.com/general-data-protection-regulation

Persoonsgegevens die u ons doorgeeft via de LiveChat-functie slaan wij niet extra op, tenzij u een verzoek doet waarvoor het noodzakelijk is om ze op te slaan voor de verdere verwerking. Zodra dit doel en de mogelijke wettelijke bewaartermijnen vervallen, worden uw gegevens verwijderd.

Social media

Facebookprofiel

Als u het Facebookprofiel van Unger Germany GmbH bezoekt (https://www.facebook.com/ungerbenelux), verzamelen wij geen persoonsgegevens van u, tenzij u een bijdrage op ons Facebookprofiel plaatst, een commentaar plaatst op ons Facebookprofiel, de likefunctie gebruikt, een bericht voor ons op Facebook zet of zich op een andere manier interactief met ons Facebookprofiel in verbinding stelt. In die gevallen maakt u uw gebruikersnaam, uw profielfoto en alle andere publiek gemaakte gegevens op uw Facebookprofiel aan ons bekend. Wij slaan geen van deze gegevens extra op, tenzij u ons een verzoek doet waarvoor het noodzakelijk is om ze op te slaan voor de verdere verwerking. Zodra dit doel en de mogelijke wettelijke bewaartermijnen vervallen, zullen wij uw gegevens verwijderen.

Wij hebben geen invloed op de verwerking van uw gegevens door Facebook zelf. Meer informatie daarover kunt u lezen in de privacyrichtlijnen van Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

Instagramprofiel

Als u het Instagramprofiel van Unger Germany GmbH bezoekt (www.instagram.com/ungereurope), verzamelen wij geen persoonsgegevens van u, tenzij u een commentaar plaatst op ons Instagramprofiel, de likefunctie gebruikt, een bericht voor ons op Instagram zet of zich op een andere manier interactief met ons Instagramprofiel in verbinding stelt. In die gevallen maakt u uw gebruikersnaam, uw profielfoto en alle andere publiek gemaakte gegevens op uw Instagramprofiel aan ons bekend. Wij slaan geen van deze gegevens extra op, tenzij u ons een verzoek doet waarvoor het noodzakelijk is om ze op te slaan voor de verdere verwerking. Zodra dit doel en de mogelijke wettelijke bewaartermijnen vervallen, zullen wij uw gegevens verwijderen.

Wij hebben geen invloed op de verwerking van uw gegevens door Instagram zelf. Meer informatie daarover kunt u lezen in de privacyrichtlijnen van Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

YouTube-kanaal

Als u het YouTube-kanaal van Unger Germany GmbH bezoekt (www.youtube.com/user/UNGERbenelux), verzamelen wij geen persoonsgegevens van u, tenzij u een commentaar plaatst op ons YouTube-kanaal, de likefunctie gebruikt, ons een YouTube-bericht schrijft of zich op een andere manier interactief met ons YouTube-kanaal in verbinding stelt. In die gevallen maakt u uw gebruikersnaam, uw profielfoto en alle andere publiek gemaakte gegevens op uw YouTube-kanaal aan ons bekend. Wij slaan geen van deze gegevens extra op, tenzij u ons een verzoek doet waarvoor het noodzakelijk is om ze op te slaan voor de verdere verwerking. Zodra dit doel en de mogelijke wettelijke bewaartermijnen vervallen, zullen wij uw gegevens verwijderen.

Wij hebben geen invloed op de verwerking van uw gegevens door YouTube zelf. Meer informatie daarover kunt u lezen in de privacyrichtlijnen van YouTube: https://www.youtube.de/t/privacy

Google+ profiel

Als u het Google+ profiel van Unger Germany GmbH bezoekt (http://plus.google.com/+UngerGermanyOFFICIAL), everzamelen wij geen persoonsgegevens van u, tenzij u een commentaar plaatst op ons Google+ profiel, de likefunctie gebruikt, een bericht voor ons op Google+ zet of zich op een andere manier interactief met ons Google+ profiel in verbinding stelt. In die gevallen maakt u uw gebruikersnaam, uw profielfoto en alle andere publiek gemaakte gegevens op uw Google+ profiel aan ons bekend. Wij slaan geen van deze gegevens extra op, tenzij u ons een verzoek doet waarvoor het noodzakelijk is om ze op te slaan voor de verdere verwerking. Zodra dit doel en de mogelijke wettelijke bewaartermijnen vervallen, zullen wij uw gegevens verwijderen.

Wij hebben geen invloed op de verwerking van uw gegevens door Google+ zelf. Meer informatie daarover kunt u lezen in de privacyrichtlijnen van Google+: https://www.google.com/intl/en/help/terms_maps.html?hl=de

Twitterprofiel

Als u het Twitterprofiel van Unger Germany GmbH bezoekt (www.twitter.com/UngerGermany), verzamelen wij geen persoonsgegevens van u, tenzij u een commentaar plaatst op ons Twitterprofiel, de likefunctie gebruikt, een bericht voor ons op Twitter zet of zich op een andere manier interactief met ons Twitterprofiel in verbinding stelt. In die gevallen maakt u uw gebruikersnaam, uw profielfoto en alle andere publiek gemaakte gegevens op uw Twitterprofiel aan ons bekend. Wij slaan geen van deze gegevens extra op, tenzij u ons een verzoek doet waarvoor het noodzakelijk is om ze op te slaan voor de verdere verwerking. Zodra dit doel en de mogelijke wettelijke bewaartermijnen vervallen, zullen wij uw gegevens verwijderen.

Wij hebben geen invloed op de verwerking van uw gegevens door Twitter zelf. Meer informatie daarover kunt u lezen in de privacyrichtlijnen van Twitter: https://help.twitter.com/de/rules-and-policies/update-privacy-policy

2. Privacyverklaring (uitgebreide versie)

2.1 Gegevensverwerking

2.1.1 Algemene informatie over het gebruik van de homepage

Het gebruik van de websites van Unger Germany GmbH is in principe mogelijk zonder actief persoonsgegevens af te geven. Wanneer een persoon via onze website gebruik wil maken van bijzondere diensten van ons bedrijf (bijv. het contactformulier gebruiken), kan het noodzakelijk zijn dat persoonsgegevens worden verwerkt. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor zo‘n verwerking, vragen wij de desbetreffende persoon om toestemming.

Het verwerken van persoonsgegevens, bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van een persoon, gebeurt altijd in overeenstemming met de wettelijke richtlijnen.

Unger Germany GmbH heeft als verwerkingsverantwoordelijke meerdere technische en organisatorische maatregelen getroffen om te garanderen dat de persoonsgegevens die via deze website zijn verwerkt volledig beschermd zijn. Desondanks kunnen er bij gegevensoverdrachten via internet lekken in de beveiliging voorkomen, zodat absolute veiligheid niet kan worden gegarandeerd. Daarom staat het eenieder vrij om ons de persoonsgegevens ook op andere manieren, bijvoorbeeld telefonisch, per post of persoonlijk door te geven.

2.1.2 Contactmogelijkheid via de website

De website van Unger Germany GmbH bevat op grond van wettelijke voorschriften verwijzingen waarmee snel elektronisch contact met ons bedrijf kan worden opgenomen en waarmee directe communicatie met ons mogelijk is. Wanneer iemand via e-mail of een contactformulier contact opneemt met de verwerkingsverantwoordelijke worden de persoonsgegevens van deze persoon automatisch opgeslagen.

Zulke persoonsgegevens die vrijwillig door iemand aan ons zijn doorgegeven, worden opgeslagen om ze te bewerken of om contact op te kunnen nemen met die persoon. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Het verwijderen van deze gegevens gebeurt nadat het doel is behaald en voor zover dat niet in strijd is met wettelijke of van overheidswege bepaalde bewaarplichten.

2.1.3 Routinematig verwijderen en blokkeren van persoonsgegevens

Wij verwerken en slaan persoonsgegevens alleen op gedurende de periode die noodzakelijk is om het doel van het verwerken te behalen of voor zover dit in de AVG, in wetten of voorschriften is bepaald.

Wanneer het doel van het verwerken is komen te vervallen of wanneer een wettelijke opslagtermijn verloopt, worden de persoonsgegevens routinematig en overeenkomstig de wettelijke voorschriften verwijderd.

2.1.4 Rechtsgrondslagen van de verwerkingen

art. 6 I a van de AVG geldt voor ons bedrijf als rechtsgrondslag voor de verwerking, waarbij wij toestemming voor een bepaald verwerkingsdoel vragen. Wanneer de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst, waarbij de betrokkene partij is, is de verwerking gebaseerd op art. 6 I b van de AVG. Hetzelfde geldt voor de verwerking die noodzakelijk is voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, zoals in het geval van aanvragen over onze producten of diensten.

Wanneer ons bedrijf is onderworpen aan een wettelijke verplichting, waardoor een verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is, zoals bijvoorbeeld voor het nakomen van fiscale verplichtingen, is de verwerking gebaseerd op art. 6 I c van de AVG. In uitzonderlijke gevallen zou de verwerking van persoonsgegevens nodig kunnen zijn om essentiële belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen, wat bijv. bij ongevallen in bedrijfsruimten het geval zou kunnen zijn.

Daarnaast zou de verwerking gebaseerd kunnen zijn op art. 6 I f van de AVG wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf of van een derde, voor zover de belangen, de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen. Tot de gerechtvaardigde belangen behoren in het bijzonder de efficiënte, klantvriendelijke en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening.

2.1.5 Gegevensbescherming bij sollicitaties en in sollicitatieprocedures

Wij verzamelen resp. verwerken de persoonsgegevens van sollicitanten voor de afwikkeling van sollicitatieprocedures. De verwerking kan ook elektronisch plaatsvinden. Dit is met name het geval als een sollicitant de sollicitatiedocumenten elektronisch, bijvoorbeeld per e-mail stuurt naar de verwerkingsverantwoordelijke. Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke een arbeidsovereenkomst sluit met de sollicitant worden de verstrekte gegevens opgeslagen om het dienstverband af te kunnen handelen met inachtneming van de wettelijke voorschriften. Als de verwerkingsverantwoordelijke geen arbeidsovereenkomst sluit met de sollicitant worden de sollicitatiedocumenten na uiterlijk zes maanden verwijderd.

2.2 Rechten van de betrokken persoon

Betrokken personen hebben overeenkomstig de AVG de hieronder genoemde rechten. Wanneer u als een betrokken persoon aanspraak maakt op een of meerdere van deze rechten kunt u zich te allen tijden richten tot onze toezichthouder voor persoonsgegevens of tot een andere verantwoordelijk medewerker.

2.2.1 Recht op het herroepen van de toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens

Als persoon van wie de persoonsgegevens worden verwerkt, heeft u het recht een verleende toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens te allen tijd voor de toekomst te herroepen. Daarvoor voldoet het om ons een e-mail of een andere verklaring in de vorm van een tekst te sturen. U kunt uw herroeping bijv. richten aan: ungereurope@ungerglobal.com

2.2.2 Recht op inzage

Als persoon van wie de persoonsgegevens worden verwerkt heeft u het recht om te allen tijde kosteloos inzage te krijgen van de verwerkingsverantwoordelijke in de persoonsgegevens die van u zijn opgeslagen en om een kopie van de persoonsgegevens te ontvangen. Het recht op inzage betreft de volgende informatie:

- de verwerkingsdoelen
- de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt
- de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn doorgegeven of nog worden doorgegeven, met name bij ontvangers in andere landen of bij internationale organisaties
- indien mogelijk de geplande bewaartermijn van de persoonsgegevens, of wanneer dit niet mogelijk is, welke criteria er worden gehanteerd voor het bepalen van deze termijn
- het bestaande recht om persoonsgegevens te wijzigen of te verwijderen, om de verwerking door de verantwoordelijken te beperken of om bezwaar te maken tegen deze verwerking
- het bestaan van het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie
- wanneer de persoonsgegevens niet zijn verzameld bij de betrokken persoon: alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens
- het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering als bedoeld in art. 22 I en IV van de AVG en - tenminste in deze gevallen - belangrijke informatie over de gebruikte logica, de draagwijdte en de beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokken persoon

Daarnaast heeft betrokken persoon het recht op inzage om te zien of de persoonsgegevens aan een ander land of aan een internationale organisatie zijn overgedragen. Voor zover daar sprake van is, heeft u overigens het recht om informatie te ontvangen over de passende garanties in samenhang met de overdracht.

2.2.3 Recht op rectificatie

Als persoon van wie de persoonsgegevens worden verwerkt heeft u het recht om onjuiste persoonsgegevens onmiddellijk te laten rectificeren. Daarnaast heeft u het recht om, rekening houdend met de verwerkingsdoelen, onvolledige persoonsgegevens aan te laten vullen - ook door middel van een aanvullende verklaring.

2.2.4 Recht op vergetelheid („recht om vergeten te worden“)

Als persoon van wie de persoonsgegevens worden verwerkt heeft u het recht om uw persoonsgegevens onmiddellijk te laten verwijderen, voor zover er sprake is van de volgende redenen en voor zover de verwerking niet noodzakelijk is:

- De persoonsgegevens worden verzameld of op een andere manier verwerkt voor doelen waarvoor ze niet meer nodig zijn ( de gegevens zijn dus niet meer nodig).
- De betrokken persoon trekt de toestemming in waarop de verwerking was gebaseerd als bedoeld in art. 6 I a van de AVG of art. 9 II a van de AVG en het ontbreekt aan andere rechtsgrondslagen voor de verwerking.
- De betrokken persoon maakt als bedoeld in art. 21 I van de AVG bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of de betrokken persoon maakt als bedoeld in art. 21 II van de AVG bezwaar tegen de verwerking.
- De persoonsgegevens worden onrechtmatig verwerkt.
- Het wissen van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van een wettelijke plicht volgens het Unierecht of het lidstatelijke recht die op de verantwoordelijke rust.
- De persoonsgegevens worden verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8 I van de AVG.

Wanneer de persoonsgegevens door Unger Germany GmbH openbaar zijn gemaakt en ons bedrijf als verantwoordelijke als bedoeld in art. 17 I van de AVG verplicht is de persoonsgegevens te wissen, nemen wij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen om andere verwerkingsverantwoordelijken die de openbaar gemaakte persoonsgegevens verwerken ervan op de hoogte te stellen en om in het bijzonder alle links naar deze persoonsgegevens of kopieën of reproducties van deze persoonsgegevens te wissen, voor zover de verwerking niet noodzakelijk is. De toezichthouder voor persoonsgegevens van Unger Germany GmbH of een andere medewerker zal ervoor zorgen dat in individuele gevallen alle noodzakelijke maatregelen worden getroffen.

2.2.5 Recht op beperking van de verwerking

Als persoon van wie de persoonsgegevens worden verwerkt heeft u het recht beperking van de verwerking te verlangen wanneer aan een van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- U bestrijdt de juistheid van de persoonsgegevens. Ze mogen in dat geval niet worden verwerkt tot de verantwoordelijke heeft gecontroleerd of de persoonsgegevens juist zijn.
- De verwerking is onrechtmatig. U wilt niet dat de persoonsgegevens worden gewist, maar verlangt in plaats daarvan dat de persoonsgegevens niet worden gebruikt.
- De verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor het verwerkingsdoel. U heeft ze echter nog wel nodig voor een claim, een uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
- U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking als bedoeld in art. 21 I van de AVG en het staat nog niet vast of de belangen van de verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van u.

2.2.6 Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens

Als persoon van wie de persoonsgegevens worden verwerkt heeft u het recht om uw persoonsgegevens die u ons beschikbaar heeft gesteld in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen. U heeft bovendien het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen zonder daarbij te worden gehinderd door de verantwoordelijke, voor zover de verwerking rust op toestemming als bedoeld in art. 6 I a van de AVG of art. 9 II van de AVG of op een overeenkomst als bedoeld in art. 6 I b va de AVG en de verwerking met behulp van een geautomatiseerde methode plaatsvindt of voor zover de verwerking niet noodzakelijk is voor vervulling van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verantwoordelijke is opgedragen.

Daarnaast heeft u bij de uitoefening van uw recht op overdraagbaarheid van gegevens als bedoeld in art. 20 I van de AVG het recht dat de persoonsgegevens direct door ons aan een andere verantwoordelijke worden doorgezonden, voor zover dit technisch haalbaar is en dit geen invloed heeft op de rechten en vrijheden van andere personen.

2.2.7 Recht van bezwaar

Als persoon van wie de persoonsgegevens worden verwerkt heeft u het recht om in uw specifieke situatie altijd bezwaar te kunnen maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die de verantwoordelijke gebruikt op grond van een gerechtvaardigd belang.

Dit geldt ook voor profilering die is gebaseerd op deze bepalingen, waarbij Unger Germany GmbH aangeeft geen gebruik te maken van profilering.

Unger Germany GmbH verwerkt de persoonsgegevens niet meer in het geval van een bezwaar, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden kunnen aanvoeren voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokken persoon of wanneer de verwerking dient voor een claim, een uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Wanneer Unger Germany GmbH persoonsgegevens verwerkt voor direct marketing heeft u het recht altijd bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens met dergelijke reclame als doel. Dit geldt ook voor profilering die voor deze marktdoeleinden wordt gebruikt. Wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketing door Unger Germany GmbH zullen wij uw persoonsgegevens niet meer verwerken voor deze doeleinden.

2.2.8 Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Als persoon van wie de persoonsgegevens worden verwerkt heeft u het recht om niet uitsluitend afhankelijk te zijn van een beslissing die is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, die voor u rechtsgevolgen heeft of die u op vergelijkbare wijze aanzienlijk benadeelt, voor zover de beslissing

(1) niet noodzakelijk is voor het afsluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen u en de verantwoordelijke, of
(2) op grond van rechtsbepalingen van de Unie of van lidstaten die op de verantwoordelijke rusten, toelaatbaar is en deze rechtsbepalingen redelijke maatregelen bevatten voor de behartiging van de rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigd belang of
(3) met uitdrukkelijke toestemming van u.

Unger Germany GmbH maakt wat betreft de verwerking van persoonsgegevens geen gebruik van uitsluitend geautomatiseerde besluitsystemen die voor u rechtsgevolgen hebben of die u op vergelijkbare wijze aanzienlijk benadelen.

2.2.9 Recht van bezwaar bij een toezichthoudende instantie

Als persoon van wie de persoonsgegevens worden verwerkt heeft u het recht van bezwaar bij een toezichthoudende instantie, in het bijzonder in de lidstaat waarin uw verblijfplaats, uw werkplaats of de plaats van de vermoedelijke overtreding zich bevindt, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wettelijke richtlijnen omtrent gegevensbescherming. De adressen kunt u vinden op de website van de Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BFDI): https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

2.3 Begripsbepalingen

De ontwikkeling van het recht op gegevensbescherming brengt begrippen met zich mee die niet altijd vanzelfsprekend zijn. De definities in art. 4 van de AVG worden in de volgende fragmenten geciteerd:

1. „persoonsgegevens“: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene“); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;
2. „verwerking“: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;
3.  „beperken van de verwerking“: het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken;
4.  „profilering“: elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling zijn beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen;
5. „pseudonimisering“: het verwerken van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt, mits deze aanvullende gegevens apart worden bewaard en technische en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld. [...]
6. „verwerkingsverantwoordelijke“: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen;
7. „verwerker“: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt;
8.  „ontvanger“: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een bijzonder onderzoek overeenkomstig het Unierecht of het lidstatelijke recht gelden echter niet als ontvangers; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties strookt met de gegevensbeschermingsregels die op het betreffende verwerkingsdoel van toepassing zijn;
9. „derde“: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken;
10. „toestemming“ van de betrokkene: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt;
11. „inbreuk in verband met persoonsgegevens“: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens;