Privacybeschermingsbepalingen

Privacybeschermingsbepalingen

Privacybeschermingsbepalingen van Unger Germany GmbH

Wij verheugen ons over uw interesse in onze website. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privésfeer. Hieronder informeren wij u uitvoerig over de omgang met uw gegevens. Privacybescherming is een kwestie van vertrouwen en uw vertrouwen vinden wij belangrijk. Daarom nemen wij bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens de wettelijke bepalingen strikt in acht. Met deze privacybeschermingsbepaling (Privacy Policy) informeren wij u, in welke omvang wij persoonsgerelateerde gegevens alsmede andere informatie verzamelen, opslaan, verwerken en analyseren. Ook de omgang wordt hier toegelicht.

Gegevensverzamelingsprocessen bij uw bestelling

U kunt onze pagina bezoeken, zonder gegevens over uw persoon te verstrekken. Wij slaan, ook als het bezoek evt. via nieuwsbrief-links plaatsvindt, alleen anonieme toegangsgegevens (deze staan geen conclusies over uw persoon toe!) op, zoals:
- De naam van uw internet-serviceprovider
- De pagina, vanaf waar u ons bezoekt
- De naam van het aangevraagde bestand

Deze gegevens worden uitsluitend geanalyseerd voor de verbetering van ons aanbod en staan geen conclusies over uw persoon toe.

Wij verzamelen, bewaren en verwerken uw gegevens voor de bestelafhandeling van uw aankoop en evt. latere garantieafhandeling alsmede voor reclamedoeleinden. Persoonsgerelateerde gegevens worden verzameld, als u ons deze in het kader van uw artikelbestelling of bij opening van een klantaccount of bij de registratie voor de nieuwsbrief vrijwillig meedeelt.

Het doorgeven van uw persoonsgerelateerde gegevens vindt uitsluitend plaats aan door ons in het kader van de uitvoering van de opdracht ingezette dienstverleners (transporteurs, logistici, banken).

U hebt het recht, om informatie te verlangen over uw bij ons opgeslagen persoonsgerelateerde gegevens. Mochten uw gegevens foutief, onvolledig of niet relevant zijn, corrigeren of wissen wij deze op aanvraag. U hebt de mogelijkheid, om een schriftelijke samenvatting van de persoonsgerelateerde gegevens te ontvangen, die in onze documenten aanwezig zijn. Dit document kunt u schriftelijk bij Unger Germany GmbH aanvragen. U hebt verder altijd het recht, om uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden (bijv. voor het versturen van catalogi, nieuwsbrieven of aanbiedingen) in te trekken. Neem daarvoor via post contact op met Unger Germany GmbH, Marketing, Piepersberg 44, 42653 Solingen, Deutschland of via e-mail met mailing@unger-europe.com .

Natuurlijk zullen over het algemeen alle persoonsgerelateerde gegevens strikt vertrouwelijk behandeld en uw te beschermen belangen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen strikt in acht genomen worden.

Uw bestelling wordt intern bij ons opgeslagen. Deze bevat bijv. naam, voornaam, factuuradres, afleveradres, telefoonnummer, rekeninggegevens en e-mail. De voor de zakelijke afhandeling noodzakelijke gegevens worden opgeslagen en in het kader van de bestelafhandeling evt. aan ondernemingen die met ons verbonden zijn of onze dienstverleningspartners, die als opdrachtverwerker in het kader van de wet bescherming persoonsgegevens (BDSG) actief voor ons worden, doorgegeven.

E-mail-reclame, nieuwsbrief en marktonderzoek

Als u zich afzonderlijk voor de nieuwsbrief of via andere registratieformulieren aangemeld hebt, wordt u e-mailadres voor eigen reclamedoeleinden, marktonderzoek, op de behoefte afgestemde vormgeving en individuele marketing van producten en diensten gebruikt, tot u zich van de nieuwsbrief via e-mail of schriftelijk bij Unger Germany GmbH, Marketing, Piepersberg 44, 42653 Solingen, Duitsland, afmeldt. Afmelden is altijd mogelijk, zonder dat hiervoor andere dan de overdrachtskosten volgens de basistarieven van uw postaanbieder ontstaan.

Gebruik van cookies

Op onze website maken wij gebruik van zgn. cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die op uw toestel opgeslagen worden en die bepaalde instellingen en gegevens voor de uitwisseling met ons systeem via uw browser opslaan. Deze opslag helpt ons, om de website passend vorm te geven voor uw en maakt het gebruik voor uw eenvoudiger, doordat bijvoorbeeld bepaalde invoer van u zo opgeslagen wordt, dat u deze niet continu hoeft te herhalen. Uw browser staat beperkende instellingen voor het gebruik van cookies toe, waarbij deze ertoe kunnen leiden, dat ons aanbod voor u niet meer resp. beperkt functioneert. Cookies kunnen daar ook gewist worden.

Sessie-cookies

De sessie-cookies (ook sessioncookies genoemd) worden na het sluiten van uw browser weer gewist.

Langetermijn-cookies

Er worden bij ons cookies gebruikt, die op uw harde schijf blijven staan. De vervaltijd is voor uw gemak op een datum in de toekomst ingesteld. Bij terugkerend bezoek wordt dan automatisch herkend, dat u al bij ons was en welke invoer en instellingen uw voorkeur hebben (zgn. langetermijn-cookies).

Gegevensbescherming

Wij beveiligen onze website en andere systemen door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging en verwerking van uw gegevens door onbevoegde personen. U moet uw toegangsinformatie altijd vertrouwelijk behandelen en het browservenster sluiten, als u de communicatie met ons beëindigd hebt, in het bijzonder als u de computer samen met anderen gebruikt.

Uw gegevens worden door ons nooit voor reclame-doeleinden aan derden buiten Unger Germany GmbH doorgegeven, verkocht of uitgewisseld. Het doorgeven van gegevens aan derden, bijv. in het kader van de verzendingsafhandeling aan leveranciers, is alleen bedoeld voor het vervullen van onze verplichtingen tegenover u.

Hoe beschermen wij uw gegevens?

Wij hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen, die uw gegevens beschermen tegen verlies, manipulatie of onbevoegde toegang van derden. Wij passen onze veiligheidsmaatregelen regelmatig aan de technische ontwikkeling aan. Voor uw veiligheid versleutelen wij uw gegevens met de SSL-methode (Secure-Socket-Layer).

Gegevensverzameling voor onze statistieken

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt. zgn. "cookies", tekstbestanden, die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel aan een server van Google in de Verenigde Staten overgedragen en daar opgeslagen. In het geval van activering van de IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte van tevoren afgekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de Verenigde Staten overgedragen en daar afgekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken, om uw gebruik van de website te analyseren, om verslagen over de website-activiteiten op te stellen en om verdere met het websitegebruik en het internetgebruik verbonden diensten aan de website-exploitant te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengebracht. U kunt het opslaan van de cookies door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware voorkomen; wij wijzen u er echter op, dat u in dit geval evt. niet alle functies van deze website in de volle omvang kunt gebruiken. U kunt daarnaast het vastleggen van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) van Google alsmede het verwerken van deze gegevens door Google voorkomen, door de beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren.

Diese Website nutzt overheat.de, ein Webanalyse-Tool der Firma »overheat UG (haftungsbeschränkt)« mit dem Sitz in Haus Alsbach 2, 51766 Engelskirchen, Deutschland. Es werden damit Interaktionen von zufällig ausgewählten, einzelnen Besuchern mit der Internetseite anonymisiert aufgezeichnet. So entsteht ein Protokoll von z.B. Mausbewegungen und -Klicks mit dem Ziel, Verbesserungsmöglichkeiten der jeweiligen Internetseite aufzuzeigen. Außerdem werden Informationen zum Betriebssystem, Browser, eingehende und ausgehende Verweise (Links), geografische Herkunft, sowie Auflösung und Art des Geräts zu statistischen Zwecken ausgewertet. Diese Informationen sind nicht personenbezogen und werden von overheat.de nicht an Dritte weitergegeben. Wenn Sie eine Aufzeichnung nicht wünschen, können Sie diese auf allen Internetseiten, die overheat einsetzen, durch das Setzen des DoNotTrack-Headers in Ihrem Browser deaktivieren. Informationen dazu finden Sie auf der folgenden Seite: http://overheat.de/opt-out.html

Samenstelling van pseudonieme gebruikersprofielen voor webanalyse

Op deze website worden gegevens verzameld en opgeslagen, waaruit anonieme, niet persoonsgerelateerde gebruiksprofielen samengesteld worden. Deze gebruiksprofielen zijn bedoeld voor analyse van het bezoekersgedrag en worden geanalyseerd voor de verbetering en op de behoeften afgestemde vormgeving van ons aanbod. Hiervoor kunnen cookies gebruikt worden. Dit zijn kleine tekstbestanden, die lokaal op de computer van degene die de website bezoekt opgeslagen worden en zo herkenning bij terugkomend bezoek van onze website mogelijk maken. De gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden zonder een afzonderlijk te verstrekken, uitdrukkelijke toestemming van de betroffen persoon niet met persoonsgerelateerde gegevens over de drager van het pseudoniem samengebracht. Het verzamelen en opslaan van gegevens voor webanalyse-doeleinden kunt u altijd met uitwerking voor de toekomst herroepen, doordat u met de hieronder aangegeven accountgegevens contact met ons opneemt.

Gebruik van Facebook social plug-ins

Deze website gebruikt zogenaamde social plug-ins ("plugins") van het sociale netwerk Facebook, dat geëxploiteerd wordt door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). De plug-ins worden aangeduid met een Facebook-logo of de aanvulling "Social plug-in van Facebook" resp. "Facebook social plug-in". Een overzicht van de Facebook plug-ins en het uiterlijk ervan vindt u hier: http://developers.facebook.com/plugins

Als u een pagina van onze internpagina oproept, die zo'n plug-in bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de Facebook-servers. De inhoud van de plug-in wordt door Facebook direct aan uw browser overgedragen en door deze in de website geïntegreerd. Door de integratie van plug-in ontvangt Facebook informatie, dat uw browser de overeenkomstige pagina van onze website opgeroepen heeft, ook als u geen Facebook-account hebt of op dat moment niet bij Facebook ingelogd bent. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser direct aan een server van Facebook in de Verenigde Staten overgedragen en daar opgeslagen. Als u bij Facebook ingelogd bent, kan Facebook het bezoek van onze website direct toewijzen aan uw Facebook-account. Als u interactie heeft met de plug-ins, bijvoorbeeld het aanklikken van de "Vind-ik-leuk"-knop of het afgeven van commentaar, wordt de overeenkomstige informatie direct aan een server van Facebook overgedragen en daar opgeslagen. De informatie wordt bovendien op Facebook gepubliceerd en weergegeven voor uw Facebook-vrienden. Facebook kan deze informatie voor reclame-doeleinden, marktonderzoek en op de behoeften afgestemde vormgeving van de Facebook-pagina's gebruiken. Hiervoor worden door Facebook gebruiks-, interesse- en connectieprofielen samengesteld, bijv. om uw gebruik van onze website met het oog op de bij Facebook ingevoegde advertenties te analyseren, andere Facebook-gebruikers te informeren over uw activiteiten op onze website en om verdere met het gebruik van Facebook verbonden diensten te leveren. Als u niet wilt, dat Facebook de via onze website verzamelde gegevens aan uw Facebook-account toewijst, moet u zich voor uw bezoek aan onze website bij Facebook uitloggen. Doel en omvang van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Facebook alsmede uw betreffende rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privésfeer vindt u in de privacybeschermingsaanwijzingen van Facebook. https://www.facebook.com/policy.php

Informatierecht

In het kader van de wet bescherming persoonsgegevens (BDSG) hebt u recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen gegevens alsmede evt. recht op correctie, blokkering en wissen van deze gegevens. Bij vragen over verzamelen, verwerken of gebruik van uw persoonsgerelateerde gegevens, voor informatie, correctie, blokkering of wissen van gegevens moet u schriftelijk met duidelijke identificatie van uw persoon contact opnemen met:

Unger Germany GmbH
Marketing
Piepersberg 44
42653 Solingen
Deutschland
Email: mailing@unger-europe.com
Fax: 0212 2207 222

Wissen van gebruikersaccounts

Unger Germany GmbH behoudt zich voor, om zonder opgaaf van reden uw gebruikersaccount alsmede uw gegevens onherroepelijk te wissen.

Herroeping van toestemmingen

De onderstaande toestemming(-en) hebt u evt. uitdrukkelijk gegeven. Wij willen u erop wijzen, dat u uw toestemming altijd met uitwerking voor de toekomst kunt herroepen.

Toestemming voor e-mail-reclame

Ik wil mij abonneren op de nieuwsbrief (afmelden altijd mogelijk).